Vertoning

Datum Tijd Zaal
Woensdag 24 oktober
(Opening WFFR 2018)
19:30 – 22:15 1
Vrijdag 26 oktober 15:00 – 17:10 6
Tickets Woensdag: Opening WFFRTickets Vrijdag: uitverkocht
STROOP

Wildlife televisiepresentator Bonné de Bod en filmmaker Susan Scott verkochten hun huis, gaven hun baan op en trokken weer in bij hun moeders om de stroop op de Zuid-Afrikaanse neushoorn grondig te kunnen onderzoeken en in beeld te brengen. Wat begon als een project dat zes maanden zou duren werd een gevaarlijke en intense expeditie waarvoor de gepassioneerde makers ruim vier jaar lang alles opgaven. De film is het bijzondere verhaal van rangers, aanklagers, dierenartsen, activisten en verzorgers van een opvangboerderij voor neushoorn-weesjes, tot privé-eigenaren van de dieren, forensisch experts en speciale politie-eenheden. Het diepgravend onderzoek van de vrouwen naar de handel in hoorn was niet zonder gevaar. De makers reisden met speciale politie-eenheden van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark en het Hluhluwe-Imfolozipark in KwaZoeloe-Natal (waar het stropen het hevigst is) naar de achterkamers van gewapende smokkelaars in China en Vietnam. Het resultaat is een uiterst waardevol document dat de kijker uitdaagt en shockeert, en getuige maakt van ontroerende beelden van de tientallen mensen die zich inzetten voor het behoud van de bedreigde neushoorn. Door nooit eerder vertoond materiaal laten de makers de Zuid-Afrikanen én de wereld zien dat deze opgejaagde diersoort een waardig leven verdient, vrij van exploitatie door illegale handelaren, stropers, geldwolven en corrupte overheden.

Wildlife television presenter Bonné de Bod and filmmaker Susan Scott sold their homes, left their jobs and moved back in with their mothers to thoroughly examine and visualize the poaching of the South African rhinoceros. What started as a project that would only last six months, became a dangerous and intense four year-expedition for which the passionate filmmakers gave up everything. The film is a special story of rangers, prosecutors, veterinarians, activists, caretakers of a shelter for rhino-orphans, private owners of the animals, forensic experts and special police units. The in-depth investigation of the women into the trade in horn was not without danger. The makers traveled with special police units from the South African Kruger Park and the Hluhluwe Imfolozi Park in KwaZulu-Natal (where the poaching is most severe) to the back rooms of armed smugglers in China and Vietnam. The result is an extremely valuable document that challenges and shocks the viewer and shows moving images of the dozens of people who are committed to the conservation of the endangered rhinoceros. Through unprecedented material, the makers show to the South Africans and the world that this hunted species deserves a dignified life, free from exploitation by illegal traders, poachers, moneywolves and corrupt governments.

Regisseur
Bonné de Bod en Susan Scott
Producent
SDB Films
Land
Zuid-Afrika
Jaar
2018
Lengte
123 minuten
Taal
Engels

Website