Bestuur

WebKikker
WebANBI200x200

WFFR is een privaat initiatief, opgezet door vrijwilligers, en geboren vanuit een passie voor dieren, natuur en films. Het festival is organisatorisch ondergebracht in een Stichting met een (deels uitvoerend) bestuur. De Stichting zelf heeft geen winstoogmerk en werkt zo creatief mogelijk samen met partners om het festival te realiseren.

Doelstelling
Het bevorderen van de publieke belangstelling, bewustwording en educatie op het gebied van natuur(behoud) in de breedste zin van het woord, alsmede het bieden van een platform voor professionele en amateurfilmmakers voor de vertoning van hun films op het gebied van natuur in de breedste zin van het woord door het houden van een filmfestival in, bij voorkeur, de regio Rotterdam dat gewijd is aan bovengenoemde doelstelling, en alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan en verslag van de uitgeoefende activiteiten
Stichting WFFR organiseert het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) dat voor de derde keer zal plaatsvinden van 26 tot en met 29 oktober 2017. WFFR is een meerdaags filmfestival gericht op het vertonen van wildlife films en -documentaires. Het festival vindt plaats in hartje Rotterdam in filmtheater Cinerama. WFFR beoogt een verfrissend en inspirerend filmfestival neer te zetten dat het publiek bewust maakt van de schoonheid van de natuur in Nederland en daarbuiten en van het belang om die te behouden.

WFFR is een privaat initiatief, opgezet door vrijwilligers, en geboren vanuit een passie voor dieren, natuur en films. Het festival is organisatorisch ondergebracht in een Stichting met een (deels uitvoerend) bestuur. De Stichting zelf heeft geen winstoogmerk en werkt zo creatief mogelijk samen met (media)partners om het festival te realiseren.

Het hoofdprogramma van het festival bestaat uit een competitiegedeelte waarvoor amateur- en professionele natuurfilmmakers uit Nederland en daarbuiten zich kunnen inschrijven. Een selectiecommissie beslist vervolgens welke films vertoond zullen worden op het festival. Om talentvolle filmmakers aan te moedigen zijn in diverse categoriee?n prijzen te winnen. Deze worden tijdens het festival op feestelijke wijze uitgereikt door een deskundige jury. Daarnaast kent het WFFR een educatief kinderprogramma en overige randprogrammering (zoals thema-avonden).

De activiteiten van Stichting WFFR in 2016 en 2017 zijn gericht op de organisatie van het festival in 2017. Dit bestaat onder meer uit het bijeenbrengen van financie?le middelen, het selecteren van films voor het festival en het samenstellen van het programma.

Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag 2015 van Stichting WFFR vind je hier. Het financieel jaarverslag 2016 vind je hier.

Bestuur
Raymond Lagerwaard (voorzitter)
Ingrid Reimert (secretaris)
Martin Lodewijk (penningmeester)

Beloningsbeleid
Stichting WFFR heeft geen personeel in dienst en de bestuurders ontvangen geen vacatiegelden. Allen werken zij op vrijwillige basis. Slechts indien daarvoor middelen zijn, kunnen de bestuursleden en de overige leden uit het projectteam (tezamen met bestuur bestaat het team uit 6 leden) een geringe onkostenvergoeding verkrijgen.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam (Stichting WFFR) RSIN / fiscaal nummer: 853968329
ANBI: Stichting WFFR is als culturele ANBI aangemerkt. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting. Voor achtergrondinformatie over het schenken aan ANBI aangemerkte stichtingen klik hier. Schenken kan door hier te klikken.

Contactgegevens
Telefoonnummer Cinerama: +31 (0)10 4115300
E-mailadres: info@wffr.nl
Website: www.wffr.nl
Postadres: Brandingdijk 112, 3059 RB Rotterdam