Talks

WFFR-30-oktober-2019-67

Talks
Scroll down for English version


Online Wildlife Talk 2020
31 Oktober 2020
20.00 – 21.15 uur
Toegang: gratis

De Wildlife Talk is een interactief live event met internationale natuurfilmmakers wiens films dit jaar te zien zijn op WFFR.  Presentatrice van het event is Jannah Boerakker, projectmedewerker bij IVN ((instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Jannah ontvangt filmmakers Matthew Gordon (Spy in the Wild), Richard Slater-Jones (Ghost of the Silverback) en Peter Nelson (The Pollinators).
Tijdens dit live event kunnen bezoekers vragen stellen aan de filmmakers via de chatbox.

De gasten:

Matthew Gordon
Producent van de film Spy in the Wild – The Tropics
Genomineerd in de categorie Children’s Award
Producent bij JDP (John Downer Productions)
JDP werkt al jaren aan de Spy-films met robotfiguren die op dieren lijken. WFFR heeft in de loop der jaren al meerdere Spy-films vertoond waaronder twee van Maathew: Spy in the Wild: Intelligence (2017) en Spy in the Snow (2019).

Matthew begon zijn carrière bij JDP 15 jaar geleden als editor voor BBC / Discovery-programma’s. Daarna werkte hij als producent aan de bekroonde Spy-films en werkte ook mee aan de baanbrekende 6-delige serie ‘Earthflight / Winged Planet’, waarin de aarde in beeld gebracht wordt door de ogen van vogels. Voor de serie ‘Spy in the Wild’ werkte hij drie jaar over de hele wereld. Hij filmde orang-oetans in de oerwouden van Borneo en zeeotters in Alaska. Matthew heeft een Bachelor diploma in biologie en een Master diploma in paleobiologie van de Universiteit van Bristol. Als bioloog specialiseerde Matthew zich in menselijke evolutie en primatologie en werkte hij o.a. in de regenwouden van Madagaskar en de woestijnen van Arizona.

Klik hier voor meer info over de film Spy in the Wild – The Tropics

Richard Slater Jones
Regisseur van Ghost of the Silverback
Genomineerd in categorie People & Nature
Productiehuis: Earth Touch

Richard Slater-Jones is regisseur en producent van prime-time documentairespecials en series voor o.a. Nat Geo, BBC en Animal Planet. Zijn films en series zijn wereldwijd uitgezonden en ontvingen meerdere nominaties. Richard was pionier op het gebied van gewaagde online natuurcontent, zoals de educatieve wetenschappelijke serie WildSex (2012).
Richard maakt indrukwekkende documentaires die ernaar streven het verschil te maken. Verhalen die resoneren en grenzen overstijgen. Een aantal recente titels: Gorillas of Gabon (2018), Snake City (2016, 2017), Naledi (2015) en de ambitieuze miniserie Gorongosa: Birth of Paradise (2014).  
Als Richard niet aan het werk is in de oerwouden van Brazilië, vulkanen van de Comoren of redactionele suites van New York, Washington en Bristol, verblijft hij in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar hij levenslessen leert van zijn kinderen Ona, Wolf en Giacomo.

Klik hier voor meer info over de film Ghost of the Silverback

Peter Nelson
Regisseur van The Pollinators
Genomineerd in de categorie Awareness

Peter Nelson is al 27 jaar werkzaam als Director of Photography en heeft een divers oeuvre, waaronder documentaires, speelfilms en commercials. Peters heeft een kenmerkende naturalistische stijl. The Pollinators is zijn eerste feature documentaire. De film draait voor het eerst in Europa tijdens WFFR. Peter maakte eerder de veelbekeken korte film Dance of the Honey Bee, waarmee hij finalist werd in de Phantom Miro-wedstrijd voor korte films. Peter is zelf een enthousiaste imker en houdt al 29 jaar bijen in de staat New York.
Peter haalde zijn Bachelor diploma in film en televisie aan de Tisch School of the Arts van NYU. Hij is getrouwd met Sally Roy, producent en mede-eigenaar van Stony Kill Films. Peter zit ook in het bestuur van de Rondout Esopus Land Conservancy en is luitenant en voorzitter van een vrijwillige brandweer organisatie in New York. Passie voor de natuur en documentaires leidt hem er steeds weer toe om het kruispunt tussen mens en natuurlijke omgeving te onderzoeken.

Klik hier voor meer info over de film The Pollinators

 

English version


Online Wildlife Talk 2020
31 October 2020
8 pm – 9.15 pm (Amsterdam time)
Free access

The Wildlife Talk is an interactive live event with international wildlife filmmakers whose films can be seen at WFFR this year. The presenter of the event is Jannah Boerakker, project employee at IVN ((institute for nature education and sustainability). Jannah hosts filmmakers Matthew Gordon (Spy in the Wild), Richard Slater-Jones (Ghost of the Silverback) and Peter Nelson (The Pollinators).
During this live event, visitors can ask questions to the filmmakers via the chat box.

About the guests:

Matthew Gordon
Producer of the movie Spy in the Wild – The Tropics
Nominated in the Children’s Award category
Producer at JDP (John Downer Productions)
JDP has been working on the Spy films for years with robot figures that look like animals. WFFR has screened several Spy movies over the years, including two of Maathew: Spy in the Wild: Intelligence (2017) and Spy in the Snow (2019).

Matthew started his career at JDP 15 years ago as an editor for BBC / Discovery programs. He then worked as a producer on the award-winning Spy films and also participated in the groundbreaking 6-part series ‘Earthflight / Winged Planet’, which depicts the Earth through the eyes of birds. For the series “Spy in the Wild” he worked all over the world for three years. He filmed orangutans in the jungles of Borneo and sea otters in Alaska. Matthew holds a BA in Biology and a Masters in Paleobiology from the University of Bristol. As a biologist, Matthew specialized in human evolution and primatology and worked in the rainforests of Madagascar and the deserts of Arizona.

Click here for more information about the movie Spy in the Wild – The Tropics

Richard Slater Jones
Director of Ghost of the Silverback
Nominated in the People & Nature category
Production company: Earth Touch

Richard Slater-Jones is director and producer of prime-time documentary specials and series for, among others, Nat Geo, BBC and Animal Planet. His films and series have been broadcast worldwide and have received multiple nominations. Richard pioneered daring online wildlife content, such as the educational science series WildSex (2012).
Richard makes impressive documentaries that strive to make a difference. Stories that resonate and transcend borders. A number of recent titles: Gorillas of Gabon (2018), Snake City (2016, 2017), Naledi (2015) and the ambitious miniseries Gorongosa: Birth of Paradise (2014).
When Richard isn’t working in the jungles of Brazil, volcanoes of the Comoros or editorial suites of New York, Washington and Bristol, he stays in Cape Town, South Africa, learning life lessons from his children Ona, Wolf and Giacomo.

Click here for more information about the movie Ghost of the Silverback

Peter Nelson
Director of The Pollinators
Nominated in the Awareness category

Peter Nelson has worked as a Director of Photography for 27 years and has a diverse body of work, including documentaries, feature films and commercials. Peters has a distinctive naturalistic style. The Pollinators is his first feature documentary. The film will be screened for the first time in Europe during WFFR. Peter previously made the much-watched short film Dance of the Honey Bee, which made him a finalist in the Phantom Miro short film competition. Peter himself is an avid beekeeper and has been keeping bees in upstate New York for 29 years. 
Peter received his BA in Film and Television from NYU’s Tisch School of the Arts. He is married to Sally Roy, producer and co-owner of Stony Kill Films. Peter is also on the board of the Rondout Esopus Land Conservancy and is a lieutenant and chairman of a voluntary fire department in New York. Passion for nature and documentaries leads him time and again to investigate the intersection between man and natural environment.

Click here for more information about the movie The Pollinators

WF bw
GC BW
RF
FF BW
WAPBW
NGBW